Dokterspraktijk Oostende

Beste patiënt,

Op 1 juni 2019 is de onderlinge samenwerking tussen de dokters van de Praktijk gestopt en sloot de huisartsenpraktijk in de Stanleylaan, 28, (ook door een nijpend tekort aan nieuwe huisartsen) noodgedwongen de deuren.

  • Dr. Els Van der Looven start vanaf augustus 2019 het wijkgezondheidscentrum ‘Het Voorland’ in de Brabantstraat 6, Oostende (Centrum).
    www.wgchetvoorland.be

  • Dr. Lot Van de Moortel sluit zich vanaf augustus 2019 aan bij de huisartsenpraktijk ‘De Schorre’, Stuiverstraat 438, Oostende (Nieuwe Stad), 059/70.93.58.
    Wie kiest voor ‘De Schorre’ als nieuwe huisartsengroep kan ondertussen in juni en juli voor medische hulp (raadpleging of huisbezoek) al terecht bij de andere dokters van de ‘De Schorre’, Stuiverstraat 438, Oostende (Nieuwe Stad), tel 059/70.93.58.

  • Dr. Jean Paul Yde heeft vanaf 1 juni 2019 géén medische praktijkvoering meer in een vast en regulier verband. Tot zijn pensionering binnenkort zal hij enkel nog (extern) deeltijdse vervanging kunnen verrichten.

  • Er kunnen dus vanaf 1 juni 2019 in of via het secretariaat van de praktijk géén raadplegingen of huisbezoeken meer aangevraagd worden.

Tussen 1 juni en 31 augustus kan u voor het opvragen of het (bij voorkeur elektronisch) laten doorsturen van uw dossier naar uw nieuwe huisarts, mailen naar praktijkstop@gmail.com.
Als mailen onmogelijk is , dan kan je ook 3 dagen per week (maandag, dinsdag en woensdag, telkens van 09-13u en van  14-18u)  liefst ter plaatse  (of anders telefonisch)  in het secretariaat terecht.


OPGELET: vergeet aub ook niet de naam van de nieuwe huisarts door te geven in het ziekenhuis, bij elke raadpleging na 1 juni 2019 bij een specialist, voor het doorsturen van diens verslagen.


Wij danken jullie oprecht voor het jarenlange vertrouwen en de genegenheid die we van u mochten ontvangen. We engageren ons om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Het Team van de Praktijk.