Uw Huisartsen te Oostende - Dokterspraktijk Oostende

Een Online Afspraak maken voor Patiënten bij
Dr Jean Paul Yde


Een Online Afspraak maken voor Patiënten bij
Dr Van de Moortel Lot


Een Online Afspraak maken voor Patiënten bij
Dr Van der Looven Els


Online Afspraken voor Vertegenwoordigers


Dokterspraktijk Oostende - Uw Huisartsen te Oostende

Attesten en formulieren

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dien je ook hiervoor op raadpleging te komen.

Wij mogen enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het ons daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is.

Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe.  Bespreek dus met je arts tijdens de raadpleging welke voorschriften vernieuwd dienen te worden.